دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند


دختران در کابل با نیـ ـکر گشت و گذار داشتند
بازهم توهیـ ـن و تحقیر زنان- معاون اداره امور ت.لبان در یک ویدیو تازه میگوید که قبل از آمدن آنها در کابل دختران بدون تنبان بودند و با نیـ ـکر در سرک ها و شهرها گشت و گذار میکردند . در این مجلس ذبیح الله مجاهد هم دیده می شود . شاید تا چند وقت بعد همه را کافـ.ر بکشند .
بیشتر خودتان در ویدیو ببینید

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

همایون افغان – قدر سلیم شاهین را بدانید که افسوس خواهید کشید

همایون افغان – قدر سلیم شاهین را بدانید که افسوس خواهید کشید دیدار همایون افغان …

جواب دهید