آتش سوزی ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان به گردن جنیات انداخته شد

آتش سوزی ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان به گردن جنیات انداخته شد

گزارش ها میرسانند که آتش سوزی در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان رو به افزایش است . گفته می شود از چند روز بدینسو منازل مسکونی در این ولسوالی آتش میگیرد . مقامات محلی در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان اطلاعات ارایه شده از سوی باشندگان محل را مبنی بر موجودیت جنیات تائید میکنند و میگوئید خانه ها در این ولسوالی یکی پی دیگر در به خودی آتش میگیرند .

والی ااا در ولایت جوزجان از وضعیت موجود اظهار نگرانی میکند و مردمان این ولسوالی را به دعا و توبه دعوت میکند . در ادامه والی این ولایت از سازمان های امداد رسانی میخواهد تا به خساره دیده ها کمک های اولیه ارایه کنند . گفته می شود بیش از ۱۰۰ خانه در این ولسوالی آتش گرفته است . ولسوالی فیض آباد در ۷۵ کیلومتری ولایت جوزجان قرار دارد . و از جمله ولسوالی های فقیر نشین این ولایت بشمار می رود .
منبع : آریانا نیوز

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

همایون افغان – قدر سلیم شاهین را بدانید که افسوس خواهید کشید

همایون افغان – قدر سلیم شاهین را بدانید که افسوس خواهید کشید دیدار همایون افغان …

جواب دهید