پروفیسور جبارخیل – هیچ زن لیاقت همسر شدن مرا ندارد

پروفیسور جبارخیل – هیچ زن لیاقت همسر شدن مرا ندارد

حالا با یک دختـ.ر ۱۴ سالـ.ه عـ.روسی کردیم که لیاقت مرا دارد
پروفیسور جبارخیل که خود را عقل کل نه تنها در افغانستان بلکه در سطح جهان میداند در ویدیو تازه خود میگوید که اکنون با یک دختـ.ر ۱۴ سالـ.ه عـ.روسی کرده . جبار خیل میگوید هیچ زنی در جهان لیاقت همسر شدن او را ندارد . جبارخیل همچنان میگوید که از برنامه های خداوند برای افغانستان آگاهی دارد و ۳۳ سال میشود که در افغانستان پادشاهی میکند جبارخیل میگوید که اشرف غنی را نیز اخطار داده بود که حکومتش را سقوط میدهد
ادامه ویدیو را خودتان ببینید که چایخانه یادتان برود

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

یلدا علی گرداننده برنامه های افطاری تلویزیون طلوع در تلاش پیدا کردن برادرش

یلدا علی گرداننده برنامه های افطاری تلویزیون طلوع در تلاش پیدا کردن برادرش تلاش و …

جواب دهید