اجمل حقیقی و غلام سخی با چشم اشک پر از مولوی ها معذرت خواست

اجمل حقیقی و غلام سخی با چشم اشک پر از مولوی ها معذرت خواست


بلاخره اجمل حقیقی و غلام سخی به گیر ملاها افتیدن
دو روز قبل ویدیو در شبکه های اجتماعی نشر شد که غلام سخـ ـی آیات قران شریف را مثل آهنگ زمزمه میکند و اجمل حقیقی او را تشویق میکند . اکنون آن ویدیو به دست ملاها افتیده و بالای هردو قهر شده اند . این ملا ها میگویند که این ها از دین خارج شده اند و کافر شده اند و باید به سزای اعمال شان برسند

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

فسـ اد اخـ لاقی یکی از اعضای گروه ط در یک کلینید

فسـ اد اخـ لاقی یکی از اعضای گروه ط در یک کلینید

جواب دهید