داستان دختر آفریقایی – عشق پای مرا از آفریقا به افغانستان کشاند

داستان دختر آفریقایی – عشق پای مرا از آفریقا به افغانستان کشاند

عشق پای مرا به افغانستان کشاند
دختر آفریقایی که بحیث مدیر در فرودگاه دوبی کار میکرد بعد از دیدن پسر افغان عاشق وی می شود و تصمیم میگیرد همرایش ازدواج کند . ثمره ازدواج این زوج آفریقایی و افغان یک دخترک است و این خانم میگوید خیلی خوشبخت هستم که با این پسر افغان عروسی کرده ام و در افغانستان زندگی می کنم

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

اجمل حقیقی و غلام سخی با چشم اشک پر از مولوی ها معذرت خواست

اجمل حقیقی و غلام سخی با چشم اشک پر از مولوی ها معذرت خواست بلاخره …

جواب دهید