محب به نرخ مندوی در از سوی یک جوان افغان در انگلیس بیاب شد

محب به نرخ مندوی در از سوی یک جوا افغان در انگلیس بیاب شد

فرار حمدالله محب از دست هموطن ما در انگلیس.
زنده باشی هموطن، در هیچ جایی نباید این خائنین و وطن فروش نفس راحت بکشند!

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

همایون افغان – قدر سلیم شاهین را بدانید که افسوس خواهید کشید

همایون افغان – قدر سلیم شاهین را بدانید که افسوس خواهید کشید دیدار همایون افغان …

جواب دهید