همایون افغان – در این اواخر شوقی شدیم که خارج باشم

همایون افغان – در این اواخر شوقی شدیم که خارج باشم

 

در این آواخر کمی شوقی شدم که خارج باشم
همایون افغان یوتیوبر موفق کشور میگوید که تعدادی از افغان ها حاضر هستند تا وی را کمک کنند که خارج باشد . در ادامه همایون میگوید که حتی تعدادی از دختر خانم های افغان از کشور های آمریکا آلمان فرانسه جرمنی و انگلستان حاضر هستند تا با وی نقلـ ـی نکاح کنند . در ادامه میگوید که در این اواخر شوقی شده است که بیرون افغانستان باشد
بیشتر خودتان در ویدیو ببینید

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

غزال سادات جشن 28 سالگی خود را با دوستانش جشن گرفت

غزال سادات جشن 28 سالگی خود را با دوستانش جشن گرفت غزال سادات آوازخوان مشهور …

جواب دهید