مجلس عیـ ش و عشـ رت با پول رشوت پاسپورت و بوتل‌های شـ راب

مجلس عیـ ش و عشـ رت با پول رشوت پاسپورت و بوتل‌های شـ راب

حقـ انی صاحب در صدر مجلس نشته
ویدیو تازه از مجلس حقانی صاحب نشر گردید . در ویدیو تازه دیده می شود که جناب شان در صدر مجلس نشسته و مصروف سیل دختـ.ران است . ظاهرا مجلس شان هم خوب گرم معلوم می شود . بعد از اینکه دروازه باز می شود همه به شمول حقانی صاحب تلاش می کنند تا فرار کنند 😂😂
بیشتر خودتان در ویدیو ببینید

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

پروفیسور جبارخیل – هیچ زن لیاقت همسر شدن مرا ندارد

پروفیسور جبارخیل – هیچ زن لیاقت همسر شدن مرا ندارد حالا با یک دختـ.ر ۱۴ …

جواب دهید