ویدیو تازه از کش و گیر بالای منبر مسجد در شهر تالقان

ویدیو تازه از کش و گیر بالای منبر مسجد در شهر تالقان

زدنـ ک بالای منبر در داخل مسجد
ویدیو تازه از درگیــ ری در داخل مسجد نیز در دسترس ما قرار گرفت . در ویدیو دیده می شود که افراد از صف اول و دوم بالای مولوی که سخن رانی دارد میخیزند و نمازگزاران فرار می کنند
بیشتر خودتان در ویدیو ببینید

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند دختران در کابل با نیـ …

جواب دهید