سردار نظری سکوت خود را در برابر سلیریتی ها و چهره های سرشناس شکست

سردار نظری سکوت خود را در برابر سلیریتی ها و چهره های سرشناس شکست


سردار نظری چهره که در تلویزیون خورشید شناخته شد اولین کسی بود که برنامه های کامره مخفی داشت و کوشش مینمود تا با هموطنان خود شوخی کند و ویدیو تهیه کند تا لبان افسر و پریشان را خنده بدهد . نظری تا هنوز در افغانستان و برنامه خود را پیش میبرد و برنامه های کمکی خود را بیشتر ساخته است . اما اینبار لب سکوت خود را در برابر سلیبریتی ها و چهره های که در میان افغان شناخت دارد شکست . نظری کسانی را بیرون از کشور رفتند و خوشی دارند گفت آیا شما همان کسانی نیستید که ۵ ماه قبل در میان مردم بودید ؟ چگونه مردم تان را فراموش کردید که این روزها در گرسنگی قرار دارد ؟

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

غزال سادات جشن 28 سالگی خود را با دوستانش جشن گرفت

غزال سادات جشن 28 سالگی خود را با دوستانش جشن گرفت غزال سادات آوازخوان مشهور …

جواب دهید