شکنجه دگرمن رحمت‌الله قادری، فرمانده کندک اردوی ملی در کابل از سوی ط‌البان

شکنجه دگرمن رحمت‌الله قادری، فرمانده کندک اردوی ملی در کابل از سوی ط‌البان،


شکنجه دگرمن رحمت‌الله قادری، فرمانده کندک اردوی ملی در کابل از سوی ط‌البان، او از دو هفته به این‌سو در بازداشت افراد ط‌البان به سر می‌برد.
ویدیویی دیگری نیز از وی در رسانه دست به دست شده که نشان می‌دهد یک ط‌الب به شانه‌های‌اش بالا شده و او را لت کوب و شکنجه می‌کند.
با این حال قاری سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید، این موضوع را به طور جدی پیگیری و افرادی که آقای قادری را لت و کوب می‌کنند را شناسایی خواهند کرد.
ابن لینک ویدیویی دیگر است که شکنجه شدید‌تری از او را نشان مب‌دهد.

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

پروفیسور جبارخیل – هیچ زن لیاقت همسر شدن مرا ندارد

پروفیسور جبارخیل – هیچ زن لیاقت همسر شدن مرا ندارد حالا با یک دختـ.ر ۱۴ …

جواب دهید