گریه فاطمه رسا در بین کاربران شبکه های اجتماعی خبرساز شد

گریه فاطمه رسا در بین کاربران شبکه های اجتماعی خبرساز شد

به تازه گی ویدیو از فاطمه رسا در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که نشان می دهد وی بالای بستر خواب زار زار گریه دارد . تا هنوز دلیل گریه های وی مشخص نیست . خانم رسا به تازگی از افغانستان به آمریکا رفته است

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

اقرار روف کودک بلخی – قبل از آزادی از بند ربـ ـایندگان

اقرار روف کودک بلخی – قبل از آزادی از بند ربـ ـایندگان ویدیو تازه روف …

جواب دهید