لطیف به حورا – از من که خسته شدی خانه مادرت برو فهمیدی ؟

لطیف به حورا – از من که خسته شدی خانه مادرت برو فهمیدی ؟

وسائیل را جمع کن و برو خانه مادرت

گفتگوی تازه حورا و لطیف که در شبکه های اجتماعی دست بدست شده نشان می دهد که آنها از اول مشـ کلات بین هم داشتن و حورا در گفتگو برای لطیف میگوید که از تو و خانواده خسته شدیم . لطیف میگوید پس بهتر است خانه مادرت بروی … حورا همچنان میگوید تو نه یکی دیگر 
بیشتر خودتان در ویدیو ببینید 
 

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

غزال سادات جشن 28 سالگی خود را با دوستانش جشن گرفت

غزال سادات جشن 28 سالگی خود را با دوستانش جشن گرفت غزال سادات آوازخوان مشهور …

جواب دهید