برادر همایون افغان – همایون سال ها قبل بخاطر پول خانواده مارا ترک کرده

برادر همایون افغان – همایون سال ها قبل بخاطر پول خانواده مارا ترک کرده

 

نام اصلی همایون افغان فرید است و سالهاست از ما دوری کرده
شخصی در ویدیو ادعا دارد که برادر همایون افغان است و میگوید نام اصلی وی همایون نیست بلکه فرید است و سال ها قبل بخاطر پول پدر ریش سفید مارا با سیلـ ـی زده و از خانواده ما جداست . همایون افغان نیز چند هفته قبل در یکی از ویدیوها گفته بود که یک برادر دارد و سالهاست که همرایش به تماس نیست . تا هنوز همایون افغان به گفته های این پسر واکنش نشان نداده است

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

غزال سادات جشن 28 سالگی خود را با دوستانش جشن گرفت

غزال سادات جشن 28 سالگی خود را با دوستانش جشن گرفت غزال سادات آوازخوان مشهور …

جواب دهید