عبدالستار حسینی – قرار بود یما سیاووش دزدی های بزرگ را افشا کند

عبدالستار حسینی – قرار بود یما سیاووش دزدی های بزرگ را افشا کندپشت پرده قتـ ل یما سیاووش کم کم افشا می شود ؟
افشاگری های تازه عبدالستار حسینی از قتـ ل یما سیاوش و انتقال پول ها از بانک مرکزی افغانستان به سوی میدان هوایی و انتقال آن بسوی خارج . عبدالستار میگوید که یما سیاووش از دزدی ها پول آگاهی پیدا کرده بود و اطلاعات را افشا میکرد که تـ رورش کردند . حسینی از قاتـ ل های یما سیاووش نیز نام میبرد 😒😥
بیشتر خودتان در ویدیو ببینید

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند دختران در کابل با نیـ …

جواب دهید