حال و روز مهاجرین و کارگران افغانی در ایران

حال و روز مهاجرین و کارگران افغانی در ایران

حال و روز مهاجرین افغان در ایران . در ویدیو که تازه به رسانه های اجتماعی درز کرده و واکنش های زیادی هم داشته نشان میدهد که یک صاحب کار ایرانی یک کاریگر و مهاجر افغانی را از صبح تا شام برایش کار کرده فحــ ش ناموسی می دهد و بالای او با جبر آنچه را میگوید تکرار میکند . این ویدیو خشم کاربران افغان را در شبکه های اجتماعی بر انگیخته است

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

پروفیسور جبارخیل – هیچ زن لیاقت همسر شدن مرا ندارد

پروفیسور جبارخیل – هیچ زن لیاقت همسر شدن مرا ندارد حالا با یک دختـ.ر ۱۴ …

جواب دهید