نجیب بروت بخاطر رقابت با همایون افغان گشتک را شروع کرد

نجیب بروت بخاطر رقابت با همایون افغان گشتک را شروع کرد

نجیب بروت با همایون افغان رقابت شروع کرد
یک همین را کم داشتیم . نجیب بروت بخاطر سفر همایون افغان چند روز قبل انتقاد کرده بود اکنون در دو ویدیو پیام گذاشته تا به همایون افغان نشان بدهد که طرفداران وی هم کم نیست . البته در یک گردهمایی وی پولیس ترکیه نیز میرسیده که همه فرار میکنند


در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

غزال سادات جشن 28 سالگی خود را با دوستانش جشن گرفت

غزال سادات جشن 28 سالگی خود را با دوستانش جشن گرفت غزال سادات آوازخوان مشهور …

جواب دهید