خانواده جیکی شروف بخاطر تشویق عظیم بدخشی در مسابقه دیشب حضور یافتند

خانواده جیکی شروف بخاطر تشویق عظیم بدخشی در مسابقه دیشب حضور یافتند

بدخشی خسر خیل به مسابقه دعوت کرده بود ؟
عظیم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد با دختر جیکی شروف ستاره مشهور بالیوود رابطه عاشقانه دارد . در مسابقه دیشب که عظیم بدخشی با حریف برازیلی اش داشت جیکی شروف همسرش پسرش و دخترش حضور داشت . گفته می شود عظیم بدخشی به زودی با دختر جیکی شروف ازدواج میکند

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

محب به نرخ مندوی در از سوی یک جوان افغان در انگلیس بیاب شد

محب به نرخ مندوی در از سوی یک جوا افغان در انگلیس بیاب شد فرار …

جواب دهید