حورا – مردی که خیلی مهربان باشد اصلا دوست ندارم

حورا – مردی که خیلی مهربان باشد اصلا دوست ندارم

 

جدایی ما یکطفره نبود ولی نامزدی دوره امتحانی است😮
حورا سادات یوتیوبر افغان بازهم در یک ویدیو تازه آمده میگوید که وی به عاشقی با لطیف نامزد نشده بود . در ادامه حورا میگوید مردی که خیلی مهربان باشد دوست ندارد . در این ویدیو حورا میگوید که اصلا قصد شوی کردن را ندارد و میخواهد مجرد با ابد باشد 😒
بیشتر خودتان در ویدیو ببینید

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

همایون افغان – قدر سلیم شاهین را بدانید که افسوس خواهید کشید

همایون افغان – قدر سلیم شاهین را بدانید که افسوس خواهید کشید دیدار همایون افغان …

جواب دهید