حورا – مردی که خیلی مهربان باشد اصلا دوست ندارم

حورا – مردی که خیلی مهربان باشد اصلا دوست ندارم

 

جدایی ما یکطفره نبود ولی نامزدی دوره امتحانی است😮
حورا سادات یوتیوبر افغان بازهم در یک ویدیو تازه آمده میگوید که وی به عاشقی با لطیف نامزد نشده بود . در ادامه حورا میگوید مردی که خیلی مهربان باشد دوست ندارد . در این ویدیو حورا میگوید که اصلا قصد شوی کردن را ندارد و میخواهد مجرد با ابد باشد 😒
بیشتر خودتان در ویدیو ببینید

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند دختران در کابل با نیـ …

جواب دهید