اشک‌ ریختن احمد سعیدی در بحث وضعیت مردم افغانستان

اشک‌ ریختن احمد سعیدی در بحث وضعیت مردم افغانستان

احمد سعیدی استاد دانشگاه و کارشناس مسائیل سیاسی بخاطر وضعیت بد اقتصادی مردم در برنامه فراخبر امشب احساسات خود را کنترول نتواست و به حال مردم افغانستان گریه کرد . کاربران شبکه های اجتماعی از احساسات احمد سعیدی تقدیر کردند در این برنامه زنده سمنگانی سخنگوی گروه حاکم هم حضور داشت

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند دختران در کابل با نیـ …

جواب دهید