Recent Posts

اجمل حقیقی و غلام سخی با چشم اشک پر از مولوی ها معذرت خواست

اجمل حقیقی و غلام سخی با چشم اشک پر از مولوی ها معذرت خواست بلاخره اجمل حقیقی و غلام سخی به گیر ملاها افتیدن دو روز قبل ویدیو در شبکه های اجتماعی نشر شد که غلام سخـ ـی آیات قران شریف را مثل آهنگ زمزمه میکند و اجمل حقیقی او …

ادامه مطلب »

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند دختران در کابل با نیـ ـکر گشت و گذار داشتند بازهم توهیـ ـن و تحقیر زنان- معاون اداره امور ت.لبان در یک ویدیو تازه میگوید که قبل از آمدن آنها در کابل دختران بدون تنبان بودند و با نیـ ـکر …

ادامه مطلب »