داکتر فیروز – اشتراک در محفل رقص و بازی دخـ ـتران را رد کرد

داکتر فیروز – اشتراک در محفل رقص و بازی دخـ ـتران را رد کرد


تا وقتی‌که ما بودیم آهنگ‌های میهنی بود نه رقص دخـ ـتران
به دنبال واکنش تُند مردم از پخش نوار رقص و پایکوبی در ترکیه، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه پیشین کشور در پیامی می‌گوید که ما در محفل شیرینی‌خوری رفته بودیم و تا وقتی که ما در آنجا بودیم رقص دختـ ـران نبود و فقط آهنگ‌های میهنی بود

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

همایون افغان – قدر سلیم شاهین را بدانید که افسوس خواهید کشید

همایون افغان – قدر سلیم شاهین را بدانید که افسوس خواهید کشید دیدار همایون افغان …

جواب دهید