شکنجه آفسر نظامی افغانستان توسط طالبان

شکنجه آفسر نظامی افغانستان توسط طالبان

دگرمن رحمت‌الله قادری، فرمانده کندک اردوی ملی در کابل از دو هفته به این‌سو در بازداشت افراد ط‌البان به سر می‌برد.
ویدیویی که از وی منتشر شده است، نشان می‌دهد که دو نیروی ط‌البان او را در یک مکان نا معلوم با دستان بسته لت و کوب و شکنجه می‌کنند.
قاری سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید، این موضوع را به طور جدی پیگیری و افرادی که آقای قادری را لت و کوب

می‌کنند را شناسایی خواهند کرد.

 

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند

دختران با نیـ ـکر در کابل گشت و گذار داشتند دختران در کابل با نیـ …

جواب دهید