حمله گروه ت.لبان بالای کوچه گل فروشی کابل

حمله گروه ت.لبان بالای کوچه گل فروشی کابل

ویدیو تازه که در شبکه های اجتماعی دست بدست می شود نشان میدهد گروه ت.لبان به کوچه گل فروشی کابل هجوم بردند تا روز عاشقان را برهم بزنند . دو دختر که برای دریافت گل رفته بودند نیز در داخل دکان گیر میمانند . گفته می شود گروه ت.لبان چند نفر را بخاطر فلمبرداری و عکاسی از روز عاشفان دستگیر کردند
بیشتر خودتان در ویدیو ببینید

در باره AfghanZoom.com

را نیز بررسی کنید

محب به نرخ مندوی در از سوی یک جوان افغان در انگلیس بیاب شد

محب به نرخ مندوی در از سوی یک جوا افغان در انگلیس بیاب شد فرار …

جواب دهید