Recent Posts

آتش سوزی ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان به گردن جنیات انداخته شد

آتش سوزی ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان به گردن جنیات انداخته شد گزارش ها میرسانند که آتش سوزی در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان رو به افزایش است . گفته می شود از چند روز بدینسو منازل مسکونی در این ولسوالی آتش میگیرد . مقامات محلی در ولسوالی فیض آباد …

ادامه مطلب »

پیشنهاد مسدود کردن فیسبوک توسط “امان الله” رئیس پیشین شرکت برشنا به حقانی،

پیشنهاد مسدود کردن فیسبوک توسط “امان الله”رئیس پیشین شرکت برشنا به حقانی، پیشنهاد مسدود کردن فیسبوک توسوط “امان طالب” رئیس پیشین شرکت برشنا به حقانی، بعد از دزدی و فرار از وطن در آستانه برگشت دوباره در آغوش تروریستان و با مفکوره متعفن و مردارش….

ادامه مطلب »

فوری – ط البان اجمل حقیقی و همکارانش را دستگیر کرد

فوری – ط البان اجمل حقیقی و همکارانش را دستگیر کرد ۸صبح، کابل: اجمل حقیقی، یوتیوبر افغان و سه همکارش، به جرم توهین به مقدسات از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده‌اند. اداره استخبارات طالبان روز سه‌شنبه، ۱۱ جوزا، با نشر اعترافاتی که اجباری به نظر می‌آید، بازداشت این افراد را …

ادامه مطلب »