تکسی رانی یوتیوبر افغان زیر سایه حاکمیت گروه ت.لبان

تکسی رانی یوتیوبر افغان زیر سایه حاکمیت گروه ت.لبان از یوتیوبری تا تکسی رانی در شهر کابل حورا سادات یوتیوب مشهور افغان که چندی قبل بخاطر جدا شدن از نامزدش شهرت زیادی پیدا کرده بود با ایجاد یک چینل تازه اکنون در شهر کابل تکسی رانی می کند . حورا …

ادامه مطلب »

حامد کرزی همرای موترهای شیشه سیاه بالای نامزد تازه بدخشانی خود تیم میداد

حامد کرزی همرای موترهای شیشه سیاه بالای نامزد تازه بدخشانی خود تیم میداد اینه گندگی حامد کرزی بالای نامزد بدخشانی خود با موتر تیم میداد رمضان بشردوست میگوید زمانی که وزیر حامد کرزی بود او با موتر های شیشه سیاه بالای یک دختر بدخشانی که تازه همرایش نامزد شده بود …

ادامه مطلب »

خانواده جیکی شروف بخاطر تشویق عظیم بدخشی در مسابقه دیشب حضور یافتند

خانواده جیکی شروف بخاطر تشویق عظیم بدخشی در مسابقه دیشب حضور یافتند بدخشی خسر خیل به مسابقه دعوت کرده بود ؟ عظیم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد با دختر جیکی شروف ستاره مشهور بالیوود رابطه عاشقانه دارد . در مسابقه دیشب که عظیم بدخشی با حریف برازیلی اش داشت جیکی شروف …

ادامه مطلب »

مجاهد در کاکتوش – بخاطر بعضی نزاکت ها کشور ها مارا به رسمیت نمیشناسند

مجاهد در کاکتوش – بخاطر بعضی نزاکت ها کشور ها مارا به رسمیت نمیشناسند برنامه تازه مختار لشکری دوباره شروع شد ذبیح الله مجاهد میگوید اگر اشرف غنی در کابل میبود برایش هیچ مشکل پیش نمی شد اما خودش خواست فرار کند . مجاهد میگوید اگر غنی حالا هم بیاید …

ادامه مطلب »

مجلس عیـ ش و عشـ رت با پول رشوت پاسپورت و بوتل‌های شـ راب

مجلس عیـ ش و عشـ رت با پول رشوت پاسپورت و بوتل‌های شـ راب حقـ انی صاحب در صدر مجلس نشته ویدیو تازه از مجلس حقانی صاحب نشر گردید . در ویدیو تازه دیده می شود که جناب شان در صدر مجلس نشسته و مصروف سیل دختـ.ران است . ظاهرا …

ادامه مطلب »

ویدئو از ماجرای فساد مالی و اخلاقی برادر عالم گل حقانی رئیس پاسپورت کابل را ببینید

ویدئو از ماجرای فساد مالی و اخلاقی برادر عالم گل حقانی رئیس پاسپورت کابل را ببینید ویدیو در رسانه های اجتماعی دست به دست میشود که گفته میشود مربوط به برادر عالم گل حقانی ریس ریاست پاسپورت کابل میباشد. در این ویدئو دیده میشود که برادر این ریس غرق فساد …

ادامه مطلب »

ویدئو از ماجرای فساد مالی و اخلاقی برادر عالم گل حقانی رئیس پاسپورت کابل را ببینید

ویدئو از ماجرای فساد مالی و اخلاقی برادر عالم گل حقانی رئیس پاسپورت کابل را ببینید ویدیو در رسانه های اجتماعی دست به دست میشود که گفته میشود مربوط به برادر عالم گل حقانی ریس ریاست پاسپورت کابل میباشد. در این ویدئو دیده میشود که برادر این ریس غرق فساد …

ادامه مطلب »

جریان ثبت برنامه – حمـ له دزدان بالای یوتیوبران دختر در کابل

جریان ثبت برنامه – حمـ له دزدان بالای یوتیوبران دختر در کابل حمـ.له دزدان بالای یوتیوبر های دختر در کابل دو دختر در جریان ثبت برنامه برای یوتیوب مورد حمـ.له دزدان قرار میگیرند که یکی از آنها بعد از حادثه بی هوش و بیحال می شود . همکاران او تلاش …

ادامه مطلب »

جریان ثبت برنامه – حمـ له دزدان بالای یوتیوبران دختر در کابل

جریان ثبت برنامه – حمـ له دزدان بالای یوتیوبران دختر در کابل حمـ.له دزدان بالای یوتیوبر های دختر در کابل دو دختر در جریان ثبت برنامه برای یوتیوب مورد حمـ.له دزدان قرار میگیرند که یکی از آنها بعد از حادثه بی هوش و بیحال می شود . همکاران او تلاش …

ادامه مطلب »

گروه حاکم بعد از تعین یک هیئت چلبق مـ ـلا عمـ ر را شناسایی کردند

گروه حاکم بعد از تعین یک هیئت چلبق مـ ـلا عمـ ر را شناسایی کردند بوسه کردن چبلق رهبر شان گروه حاکم بعد از تعین هئیت و زخمات زیاد چبلق ملا عمر را شناسایی و پیدا کردند . زمانی که این چبلق نشان داده می شود مریدان و افراد گروه …

ادامه مطلب »