جنرال مبین – قدرت را بزور از آمریکا گرفتیم مار حکومت صدا کنید

جنرال مبین – قدرت را بزور از آمریکا گرفتیم مار حکومت صدا کنید از شمالی و پنجشیر که تلاشی را شروع نکنم از کجا کنم ؟ جنجـ ـال لفظی جنرال مبین و ناصری در برنامه شمشاد خبرساز شد . در این برنامه جنرال مبین میگوید از هرجای که برای ما …

ادامه مطلب »

باولینگ بازی گروه حاکم در کابل خبرساز شد

باولینگ بازی گروه حاکم در کابل خبرساز شد ویدیو باولینگ بازی گروه ت.لبان بیرون درز کرد گروه حاکم که سالها ورزشکاران را تحقیـ.ر میکرد در این ویدیو در صالون های لوکس و مجهز با وسائیل پیشرفته در کابل مصروف بازی باولینگ هستند . جالب که همه شان در قطار هستند …

ادامه مطلب »

این روزها سفیر پاکستان نقل هر مجلس گروه حاکم است

این روزها سفیر پاکستان نقل هر مجلس گروه حاکم است حضور سفیر پـ.اکستان در محفل فراغت اکادمی پولیس به گفته یک دوست ما سفیر پـ.اکستان نقل مجلس تمام محافل و نشست های گروه ت.لبان هست. گاهی در ننگرهار بر سرش شمله عزت نهاده می شود و گاهی هم در مجلس …

ادامه مطلب »

فرار ذبیح الله مجاهد در جریان سخنرانی

فرار ذبیح الله مجاهد در جریان سخنرانی شمال جنـ گ روسیه و اوکراین به کابل رسید ؟‌ ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه حاکم که در یک مراسم داشت سخنرانی میکرد بخاطر وزش باد شدید بنر تبلیغاتی پشت سـ.رش پاره می شود و جناب شان دفعتا از محل سخنرانی فرار می …

ادامه مطلب »

مقاومت حسیب قوای مرکز از کوه های پنجشیر

 مقاومت حسیب قوای مرکز از کوه های پنجشیر فرار نیروی هوایی گروه حاکم از پیش حسیب قوای مرکز در تازه ترین ویدیو که از پنجشیر در شبکه های اجتماعی پخش شده است نشان می دهد حسیب قوای مرکز در کوه های برفی پنجشیر هلیـ کوپتر گروه حاکم را مورد حمـ.له …

ادامه مطلب »

حفیظ محمدی – تلاش زیاد کار دارد در خارج صاحب پول شویی

حفیظ محمدی – تلاش زیاد کار دارد در خارج صاحب پول شویی واقعا پول پیدا کردن کار آسانی نیست حفیظ محمدی از گویندگان خوب برنامه قاب گفتگو در ویدیو تازه زحمت فراوان افغان های را در آمریکا به تصاویر کشیده است که نشان میدهد آنها به خیلی مشکل و تلاش …

ادامه مطلب »

حفیظ محمدی – تلاش زیاد کار دارد در خارج صاحب پول شویی

حفیظ محمدی – تلاش زیاد کار دارد در خارج صاحب پول شویی واقعا پول پیدا کردن کار آسانی نیست حفیظ محمدی از گویندگان خوب برنامه قاب گفتگو در ویدیو تازه زحمت فراوان افغان های را در آمریکا به تصاویر کشیده است که نشان میدهد آنها به خیلی مشکل و تلاش …

ادامه مطلب »

گریه فاطمه رسا در بین کاربران شبکه های اجتماعی خبرساز شد

گریه فاطمه رسا در بین کاربران شبکه های اجتماعی خبرساز شد به تازه گی ویدیو از فاطمه رسا در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که نشان می دهد وی بالای بستر خواب زار زار گریه دارد . تا هنوز دلیل گریه های وی مشخص نیست . خانم …

ادامه مطلب »

برنامه سراچه با ذبیح الله مجاهد – در شهر و بازار آزاد میگشتم و مسافرت میکردم

برنامه سراچه با ذبیح الله مجاهد – در شهر و بازار آزاد میگشتم و مسافرت میکردم توسط آمرصاحب مسعود در تخار دستگیر شدیم ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه حاکم در برنامه تازه سراچه از خود میگوید که چگونه ( ۶ ) ماه را در زندان احمد شاه مسعود سپری کرده …

ادامه مطلب »

حمله گروه ت.لبان بالای کوچه گل فروشی کابل

حمله گروه ت.لبان بالای کوچه گل فروشی کابل ویدیو تازه که در شبکه های اجتماعی دست بدست می شود نشان میدهد گروه ت.لبان به کوچه گل فروشی کابل هجوم بردند تا روز عاشقان را برهم بزنند . دو دختر که برای دریافت گل رفته بودند نیز در داخل دکان گیر …

ادامه مطلب »