برادر همایون افغان – همایون سال ها قبل بخاطر پول خانواده مارا ترک کرده

برادر همایون افغان – همایون سال ها قبل بخاطر پول خانواده مارا ترک کرده   نام اصلی همایون افغان فرید است و سالهاست از ما دوری کرده شخصی در ویدیو ادعا دارد که برادر همایون افغان است و میگوید نام اصلی وی همایون نیست بلکه فرید است و سال ها …

ادامه مطلب »

لطیف به حورا – از من که خسته شدی خانه مادرت برو فهمیدی ؟

لطیف به حورا – از من که خسته شدی خانه مادرت برو فهمیدی ؟ وسائیل را جمع کن و برو خانه مادرت گفتگوی تازه حورا و لطیف که در شبکه های اجتماعی دست بدست شده نشان می دهد که آنها از اول مشـ کلات بین هم داشتن و حورا در …

ادامه مطلب »

حورا سادات – وقتی بخاطر طلاق گرفتن نزد ملا رفتیم باور نمی کرد

حورا سادات – وقتی بخاطر طلاق گرفتن نزد ملا رفتیم باور نمی کرد مصاحبه ویژه با حورا سادات مصاحبه ویژه با حورا سادات کارمنده سابق کابل فنس خانم حورا سادات از اصل ماجرا را و جدای حورا و لطیف و تیم کابل فنس را بیان می‌کند حورا تائید کرد که …

ادامه مطلب »

همایون افغان – در این اواخر شوقی شدیم که خارج باشم

همایون افغان – در این اواخر شوقی شدیم که خارج باشم   در این آواخر کمی شوقی شدم که خارج باشم همایون افغان یوتیوبر موفق کشور میگوید که تعدادی از افغان ها حاضر هستند تا وی را کمک کنند که خارج باشد . در ادامه همایون میگوید که حتی تعدادی …

ادامه مطلب »

داکتر فیروز – اشتراک در محفل رقص و بازی دخـ ـتران را رد کرد

داکتر فیروز – اشتراک در محفل رقص و بازی دخـ ـتران را رد کرد تا وقتی‌که ما بودیم آهنگ‌های میهنی بود نه رقص دخـ ـتران به دنبال واکنش تُند مردم از پخش نوار رقص و پایکوبی در ترکیه، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه پیشین کشور در پیامی می‌گوید که ما …

ادامه مطلب »

مقامات پیشین جمهوریت مصروف خوش گـ.ذرانی در ترکیه

مقامات پیشین جمهوریت مصروف خوش گـ.ذرانی در ترکیه ویدیوی که در شبکه های اجتماعی دست بدست می شود نشان می دهد مقامات پیشین کشور به سطح وزیر، معین وزارت و قمندان امنیه کابل مصروف خوش گذرانی در کشور ترکیه هستند . کاربران شبکه های اجتماعی میگویند در حالیکه ملت نان …

ادامه مطلب »

نجیب بروت بخاطر رقابت با همایون افغان گشتک را شروع کرد

نجیب بروت بخاطر رقابت با همایون افغان گشتک را شروع کرد نجیب بروت با همایون افغان رقابت شروع کرد یک همین را کم داشتیم . نجیب بروت بخاطر سفر همایون افغان چند روز قبل انتقاد کرده بود اکنون در دو ویدیو پیام گذاشته تا به همایون افغان نشان بدهد که …

ادامه مطلب »

خانم ایرانی ادعا دارند که همسر مارشال دوستم است و یک فرزند از مارشال دوسم دارد

خانم ایرانی ادعا دارند که همسر مارشال دوستم است و یک فرزند از مارشال دوسم دارد خانم ایرانی ادعا دارند که همسر مارشال دوستم است و یک فرزند از مارشال دوسم دارد . این دومین ادعای است که بالای مارشال دوستم صورت میگیرد . قبل این خانم ایشجی هم بالای …

ادامه مطلب »

اولین گفتگوی اشرف غنی رئیس‌ جمهوری پیشین افغانستان پس از سقوط کابل با بی‌بی‌سی

اولین گفتگوی اشرف غنی رئیس‌ جمهوری پیشین افغانستان پس از سقوط کابل با بی‌بی‌سی آقای غنی در گفتگویی با ژنرال سر نیک کارتر، رئیس پیشین ستاد ارتش بریتانیا برای برنامه “تودی” رادیو ۴ بی‌بی‌سی گفت که تنها اشتباه او به عنوان رئیس‌جمهور اعتماد به شرکای بین‌المللی از جمله آمریکا بود. …

ادامه مطلب »